Spørsmål, tips, ris og ros

UTGIVER: Schauer AS
- +47 94289446
- post@lysloypa.no

TEKST: Ola Refsnes
- +47 95753384
- redaksjon@lysloypa.no

ILLUSTRASJONER: Mariken Halle

WEB-DESIGN: Daniel J. Builes G.
- Webside / E-post

Har du ønsker om hvem vi bør ha med i neste utgave av Lysløypa, gi beskjed. Klarer du å verve noen, så får du kanskje en premie.